Om oss


”Det är en ynnest för mig att få arbeta med det jag tycker allra bäst om, bokstäver. Jag har skolats i en gammal tradition med rötter i antiken och den engelska Arts & Crafts-rörelsen, och jag anser att de kunskaper jag tillägnat mig inte är mina egna, utan något som jag måste dela med mig av. Det gör jag dels genom att undervisa och föra vidare vad som givits mig, men framför allt genom de arbeten jag utför.”

Annika Petersson har haft ett intresse för bokstäver sedan tolvårsåldern. Efter år av plitande med kalligrafipenna upptäckte hon bokstäver i sten. Hon antogs 1998 till ett treårigt lärlingsskap på Cardozo Kindersley Workshop i Cambridge, internationellt känd för sitt utomordentliga inskriptionshuggeri och sin bokstavskonst. Efter lärlingsskapet stannade hon ytterligare fyra år på verkstaden som bokstavshuggare och designer. Hon handledde verkstadens lärlingar och hade under en period det estetiska ansvaret för produktionen. Hon var också med och undervisade på kurser som verkstaden gav, bland annat på Konstfack i Stockholm. 
 
Efter sju år på verkstaden gick hon magisterkursen Type & Media i typsnittsdesign på Konstakademien i Haag.

Sedan 2007 driver hon Inscriptorum, baserat i Dalarna och verksamt i hela Sverige och internationellt. Hon har utfört uppdrag åt Nationalmuseum, Högskolan Dalarna och ST Design, i Norge.

Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum