Konst

Konstverk till utställningar och offentliga konstverk.

  • Et in Arcadia stabat mater

    Et in Arcadia stabat mater

    Et in Arcadia stabat mater handlar om moderskap och vems berättelser som anses vara allmängiltiga. Med avstamp psykoanalysens teori om individens tillblivelse och Julia Kristevas feministiska tolkningar av densamma, används det traditionella Anna-själv-tredjemotivet för att undersöka kvinnans dubbla roll mellan biologi och språk.  Textfragmenten är hämtade från psalm 482. Et in Arcadia stabat mater is…