Anlita oss

Vad är det som behöver göras? Ett samtal – antingen per telefon eller via e-post – är det bästa sättet att påbörja designprocessen. I detta stadium är allt möjligt och designen blir en produkt av mötet mellan kund och formgivare.

Därefter tas en skiss med kostnadsförslag fram och dialogen fortsätter tills ni är nöjda.

För stenarbeten debiteras en tredjedel av beloppet när materialet beställs. För övriga arbeten vid uppdragets slutförande, om inget annat överenskommits.

2021 kostar handhuggna gravvårdar från 25 000 kr, beroende på material och utförande. Jag formger även för blästring och sköter kontakten med den som sedan utför arbetet.

Ni når mig på telefon: 076-814 01 21, eller via e-post: info@inscriptorum.com