”Varje arbete, stort som litet, är lika betydelsefullt. Det viktigaste är att få det rätt. Man måste kontinuerligt titta och titta igen för att hitta balans och rytm. Framför allt måste man ha respekt för materialet och komma ihåg att det som huggs i sten lever kvar långt efter att man själv är borta. Därför är det viktigt att arbetet får ta den tid det behöver, så att varje sten talar för sig själv.”

Inscriptorum erbjuder bokstavsdesign av hög kvalitet, med handhuggna inskriptioner i sten som specialitet. Inskriptionerna görs på gravvårdar, minnesstenar och trädgårdsutsmyckningar som solur, bänkar, fågelbad och skulpturala föremål. Heraldik och reliefer kan också utföras.

Förutom stenarbeten formger och utför Inscriptorum andra projekt som involverar bokstäver: skräddarsydda typsnitt, kalligrafi, typografi, logotyper, monogram och symboler. Tillhandahållas kan även konsultation och design för andra material och tekniker såsom glasgravering, trä, textil och moderna medier. Det centrala i alla arbeten är god bokstavskonst.

embossing work by inscriptorum