Gravvård till kalligraf Kerstin Anckers. Det var hennes eget önskemål att engelskt grönt skiffer skulle användas. Symbolen är hennes. V-huggen, bemålad och förgylld.

Gravvård till kalligraf Kerstin Anckers. Det var hennes eget önskemål att engelskt grönt skiffer skulle användas. Symbolen är hennes. V-huggen, bemålad och förgylld.