Solur

Ett uråldrigt sätt att mäta tid är att se hur solen rör sig över himmelen och jag tror de flesta av oss har en slags inre känsla för den stora, ljusa himlakroppens rörelser ovanför våra huvuden. Solen är vår livgivare.

Till att börja med delade man in dygnets ljusa del efter måltider eller tid för bön, senare standardiserades tidmätningen. Idag har solur en mer dekorativ funktion. Här i Norden varierar dessutom dygnets längd kraftigt beroende på årstid. Det har sina egna utmaningar.

  • The Newnham Dial or The Margaret Stanier Memorial Sundial

    The Newnham Dial or The Margaret Stanier Memorial Sundial

    An unequal-hours sundial in memory of Scientist Margaret Stanier, late fellow of Newnham College, Cambridge. V-cut and gilded Welsh slate. Calculations by diallist Frank King. King also designed the gnomon, which was then made by Teversham Engineering. Flood gilding in progress. As slate is impervious, it does not need to be sealed before laying the…