Artwork

Här presenteras arbeten där jag formgivit artwork, som sedan har utförts i andra tekniker, såsom blästring, maskinell gravering, osv.