Närbild på den första delen av inskriptionen.
Gravvård Häggblom

Gravvård i grönt skiffer, med v-huggen text com har förgyllts och målats. Det första namnet med datum höggs i all bekvämlighet hemma i verkstaden, medan det andra namnet höggs på plats. En stiliserad Häggkvist skapar en länk mellan de båda namnen.

Gravvård i grönt skiffer med en förgylld sol högst upp. Endast första namnet på plats.
Gravvård i grönt skiffer med en förgylld sol högst upp. Endast första namnet på plats.
Med båda namnen på plats.
Med båda namnen på plats.
En Häggkvist 
skapar en länk mellan de båda namnen.
En Häggkvist skapar en länk mellan de båda namnen.