En ny donatorstavla till Nationalmuseum påbörjad 2019 och kompletterad 2021.
Donatorstavla i Nationalmuseums trapphall

En ny donatorstavla påbörjad 2019 och kompletterad 2021.

Den som har donerat ett bidrag eller en samling över ett visst värde, får sitt namn inhugget i en donatorstavla i som sitter i trapphallen på Nationalmuseum. Arbetet utförs på plats. Tavlan är i jämtländsk kalksten med en lagerkrans i brons av äldre modell högst upp, och stiliserade blommor i brons i varje hörn.

Annika hugger in namn på donatorer på plats i trapphallen på Nationalmuseum. Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum
Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum

Detta med att hugga donatorers namn i stentavlor är en gammal tradition. På Nationalmuseum finns stentavlor med donatorers namn sedan innan nuvarande museibyggnad öppnade 1866. Många har tillkommit under årens lopp och de sitter runt om i trapphallen. De är i olika mörka stensorter, med inskriptioner utförda i varierande versalstilar. Den finaste av de äldre stilarna utfördes i början av 1950-talet och jag valde att basera mina bokstavsformer på dessa rader. Donatorernas namn och årtal v-huggs och förgylls med 23 och 3/4 karats bladguld.

Inskription i donatorstavla på Nationalmuseum. De första raderna från 2019.
Inskription i donatorstavla på Nationalmuseum. De första raderna från 2019.

Inskription på donatorstavla i Nationalmuseum under utförande.
En ny donatorstavla till Nationalmuseum påbörjad 2019 och kompletterad 2021.
En ny donatorstavla till Nationalmuseum påbörjad 2019 och kompletterad 2021.
En ny donatorstavla till Nationalmuseum påbörjad 2019 och kompletterad 2021.
Detalj som visar en del av inskriptionen på nära håll. Speciella för denna inskription är R:et och 2:an, som båda återfinns på inskriptionen från 1950-talet, och de ger texten en fin karaktär. Bokstäverna är också smalare än vad som är vanligt på klassiska inskriptioner. Detta tycks vara en tendens hos svenska inskriptioner under 1900-talet.
Detalj som visar en del av inskriptionen på nära håll. Speciella för denna inskription är R:et och 2:an, som båda återfinns på inskriptionen från 1950-talet, och de ger texten en fin karaktär. Bokstäverna är också smalare än vad som är vanligt på klassiska inskriptioner. Detta tycks vara en tendens hos svenska inskriptioner under 1900-talet.