Headstone Asp

Gravsten i Älvdalskvartsit. Textens okonventionella stil, speciellt framtagen för denna sten, speglar karaktären hos den namngivna. Även koltrasten har symbolisk betydelse. Inskriptionen är blästrad och sedan bemålad och förgylld.

Gravvård i Älvdalskvartsit. Texten är lågblästrad efter handritad förlaga, och har bemålat och förgyllts.
Gravvård i Älvdalskvartsit. Texten är lågblästrad efter handritad förlaga, och har bemålat och förgyllts.

Gravstenen på plats.
Gravstenen på plats.