Närbild på text på Et in Arcadia stabat mater.
Et in Arcadia stabat mater

Et in Arcadia stabat mater handlar om moderskap och vems berättelser som anses vara allmängiltiga. Med avstamp psykoanalysens teori om individens tillblivelse och Julia Kristevas feministiska tolkningar av densamma, används det traditionella Anna-själv-tredjemotivet för att undersöka kvinnans dubbla roll mellan biologi och språk. 

Textfragmenten är hämtade från psalm 482.

Et in Arcadia Stabat Mater utställd i Fransiscuskapellet i Nyköping som del av utställningen Helighetens bilder.
Et in Arcadia Stabat Mater utställd i Fransiscuskapellet i Nyköping som del av utställningen Helighetens bilder.

Et in Arcadia stabat mater is about motherhood, and about whose stories are acknowledged as universal. Based on the psychoanalytical theory of the birth of the individual and Julia Kristeva’s feminist interpretations of the same, the traditional motif of St Anna, the Virgin Mary and Jesus as a child – Anna selbdritt ­– is used to investigate the double role of womanhood, between biology and language.

The text fragments are from hymn no. 482 in the Swedish hymnbook: “The Lord’s mother who hid the Word.” and “As the water fills the ocean and a child its mother’s essence.”

"Et in Arcadia stabat mater" utanför Olle Nymans ateljéer och konstnärshem, under utställningen Helighetens bilder.
”Et in Arcadia stabat mater” utanför Olle Nymans ateljéer och konstnärshem, under utställningen Helighetens bilder.