Gravstenar

Det är något fint med att lägga tid och möda på en minnessten åt någon älskad, som inte längre finns med oss.

  • Gravvård Häggblom

    Gravvård Häggblom

    Gravvård i grönt skiffer, med v-huggen text com har förgyllts och målats. Det första namnet med datum höggs i all bekvämlighet hemma i verkstaden, medan det andra namnet höggs på plats. En stiliserad Häggkvist skapar en länk mellan de båda namnen.