Arbeten i sten

Arbeten i sten av olika slag. Ofta Walesisk skiffer, grön skiffer och mjukare kantstenar, men även granit och kvartsit. De senare är mycket hårda och kräver en annan teknik. De klarar utomhusklimatet i Sverige mycket bra. De mjukare stenarna tillåter detaljer och fint arbete.

 • Headstone Asp

  Headstone Asp

  Gravsten i Älvdalskvartsit. Textens okonventionella stil, speciellt framtagen för denna sten, speglar karaktären hos den namngivna. Även koltrasten har symbolisk betydelse. Inskriptionen är blästrad och sedan bemålad och förgylld.

 • Donatorstavla i Nationalmuseums trapphall

  Donatorstavla i Nationalmuseums trapphall

  En ny donatorstavla påbörjad 2019 och kompletterad 2021. Den som har donerat ett bidrag eller en samling över ett visst värde, får sitt namn inhugget i en donatorstavla i som sitter i trapphallen på Nationalmuseum. Arbetet utförs på plats. Tavlan är i jämtländsk kalksten med en lagerkrans i brons av äldre modell högst upp, och…

 • A Norwegian alphabet

  A Norwegian alphabet

  A Norwegian alphabet cut in slate, painted and gilded for Norwegian designer Leif Frimann Anisdahl.

 • Gravsten – Axelsson Persson

  Gravsten – Axelsson Persson

  En gravsten till kvinnorna i en släkt. Lina har fått en stiliserad linblomma och Rose en stiliserad nyponros. V-huggen, bemålad och förgylld älvdalskvarsit.

 • Gravsten – Adolphson

  Gravsten – Adolphson

  Gravsten med en inskription med Trajanus-kapitäler. V-huggen och bemålad älvdalskvarsit.

 • Gravvård Häggblom

  Gravvård Häggblom

  Gravvård i grönt skiffer, med v-huggen text com har förgyllts och målats. Det första namnet med datum höggs i all bekvämlighet hemma i verkstaden, medan det andra namnet höggs på plats. En stiliserad Häggkvist skapar en länk mellan de båda namnen.

 • Monogram i rund skifferskiva
 • Stugan

  Stugan

  En skylt till en sommarstuga i walesiskt skiffer, v-hugget och bemålat.

 • Livet skimrar

  Livet skimrar

  Citat från Karin Boyes dikt Bön till solen. Texten v-huggen och förgylld i grönt skiffer från Lake District i Storbritannien.