Gravsten med en inskription med Trajanus-kapitäler. V-huggen och bemålad älvdalskvarsit.
Gravsten – Adolphson

Gravsten med en inskription med Trajanus-kapitäler. V-huggen och bemålad älvdalskvarsit.

Headstone with Trajan style inscription. Swedish quartzite from Älvdalen, v-cut and painted.