Aktuellt

Utställningar 2018

2/6–10/6 HELIGHETENS BILDER, Franciscuskapellet, Nyköping,
samlingsutställning i Konstfacks regi.
Invigning den 2 juni kl. 11.00
i S:t Nikolai kyrka med gregoriansk sång
ledd av konstnären Henrika Lax,

 Vad är heligt? Vad är andligt? Hur kan vi gestalta och förmedla känslan av helighet i bild och konst? Hur förhåller sig samtidskonsten till de ”eviga frågorna” om helighet, Gud, liv och död? Hur förhåller sig det sekulariserade samhället till det heliga och det andliga? Vilka är de politiska implikationerna? 

Det här är några av frågorna som har aktualiserats i den fristående kursen Helighetens bilder på Konstfack i Stockholm under läsåret 2017–2018 med föreläsningar, seminarier, workshops och gestaltande, praktiskt arbete. 

Utställningen avslutar en sådan kurs och fokuserar på de stora livsfrågorna: helighet versus andlighet, Gudsbilden i konsten, vårt förhållande till den existentiella belägenheten, heligheten definierad och upplevd som den tyske religionsfilosofen Rudolf Otto karakteriserar mötet med det ”numinösa” såsom präglat av skräckblandad ångest och fascination på samma gång, i samma ögonblick. Det sakraliserade rummet ställt mot den ”andliga” skogsgläntan, det omskakade, tvivlande självet ställt mot den alltomfamnande bejakelsen. 

Sjutton konstnärer har nu fått tillfället att redovisa för sitt arbete i sju kyrkor i Nyköping tack vare det engagerade samarbetet med församlingen, flera av dem även i Olle Nymans ateljéer och konstnärshem i Saltsjö-Duvnäs. 

Kurs- och utställningsansvarig: professor Tom SandqvistFör information: tom.sandqvist@mbox322.swipnet.se

 

29/6–9/9 The Alphabet Museum Exhibition,  UK.