Aktuellt

Et in Arcadia stabat mater – work in progress till utställningen Helighetens bilder.

Utställningar 2018

2/6–16/6 Helighetens bilder, Franciscuskapellet, Nyköping, utställning i Konstfacks regi.

29/6–9/9 The Alphabet Museum Exhibition,  UK.