Minne
 
En gravplats är vårt sätt att hedra en kär person som inte längre med oss. Den har också en läkande funktion i vårt sorgarbete, utöver sin uppgift att tala om vem som har sin sista vila här. Av den anledningen väljer många att utforma gravvård och inskription så att de ska spegla den bortgångnes personlighet.
 
Vid förlust av en närstående är det ofta många praktiska detaljer som måste tas omhand, samtidigt som den egna sorgen och saknaden är förlamande. Man ställs bland mycket annat inför att välja en gravvård och en sådan är förhållandevis dyr. För att inte hamna i en situation där man beställer en sten och sedan inser att den inte alls känns rätt, kan det vara bra att vänta lite med sitt beslut. Det måste få ta sin tid att bestämma hur en gravvård skall utformas.
 
Vi utgår helt ifrån varje beställares personliga önskemål, utan några standardförslag för stenar och typsnitt. Istället utformas ett förslag med utgångspunkt från era egna ord om den som stenen avser. Målet är att den färdiga gravvården ska uttrycka och förmedla era känslor för den saknade och därigenom bli en mer personlig gravvård. Det är därför bra att inleda arbetet med att träffas eller talas vid per telefon. Ett besök på gravplatsen är naturligtvis det bästa sättet att få en uppfattning om miljön, men fotografier är också till stor hjälp.
 
Priset på gravstenar från Inscriptorum är 2014 från 20.000 kronor och uppåt, beroende på hur pass omfattande arbetet är. I priset ingår, förutom själva stenen, design och huggning av inskription samt nödvändiga kontakter med kyrkogårdsförvaltning.
 
Bilder på färdiga gravvårdar läggs endast ut på hemsidan med beställarens medgivande. De stenar som presenteras på Inscriptorums hemsida Projekt Gravvårdar är därför begränsade till ett fåtal. För att få en uppfattning om vad som är möjligt att genomföra avseende text och form, besök gärna även sidan Galleri Stenar.
 

För information och frågor kontakta
 
Annika Petersson
076-8140121
info@inscriptorum.com