Tools Dixi
 
Formgivningsprocessen börjar med ett samtal om vad som behövs, vart föremålet ska, varför och så vidare, för att skapa ett designunderlag. Designen blir på så sätt en produkt av ett möte mellan kund och formgivare. I detta stadium är allt möjligt.
 
Därefter tas en skalenlig skiss med kostnadsförslag fram. Idéerna har nu blivit mer fokuserade, men ändringar kan fortfarande göras. Först vid kundens klartecken beställs materialet och en tredjedel av kostnaden debiteras.
 
När materialet anländer, prepareras det och designen ritas upp på stenen. Detta är en mycket viktig fas, eftersom huggandet baseras på denna teckning. När inskriptionen är färdigtecknad bjuds kunden att komma och titta. En sista kontroll: Är allt rättstavat och alla datum korrekta?!
 
Först efter att uppteckningen godkänts och stavning noga kontrollerats, börjar arbetet med att hugga. Lugn och ro är nu viktigt. Detta tar tid och måste så få göra. I förhållande till hur lång tid en sten varar är det inte så länge.
 
När stenen huggits klart kan bokstäverna målas eller förgyllas. Därefter fotograferas arbetet som en del av dokumentationen. Till sist placeras stenen på sin plats och den slutliga räkningen skickas.